Garantie

NewStar garantie

Op NewStar montageoplossingen geldt een garantietermijn van 5 jaar

Garantieherstel: In het geval dat een NewStar product defect raakt in materiaal of tijdens vakmanschap binnen de garantieperiode, zal NewStar samen met u bepalen of het product defect onder de garantie valt. NewStar kan daarna zelf bepalen of een reparatie of vervanging zal worden gedaan. Ook bepaalt NewStar waar deze reparatie of vervanging gedaan zal worden. De arbeidskosten in verband met de reparatie van het product kunnen de verantwoordelijkheid zijn van NewStar indien door NewStar wordt vastgesteld dat deze onder de garantie valt.
U moet goedkeuring krijgen van NewStar voor de eventuele arbeidskosten voorafgaande een reparatie of vervanging van garantieproducten. U moet contact opnemen met NewStar om een RMA-nummer (Return Material Authorization) te verkrijgen. Het RMA nummer wordt verkregen door het invullen van het RMA aanvraag formulier online. Het uitvoeren van reparaties of vervanging van producten onder garantie verlengt de garantietermijn niet.

Niet-garantieherstel: U mag een product alleen retourneren voor reparatie dat niet onder de garantie valt als u een vooraf goedgekeurd RMA-nummer van NewStar hebt ontvangen. Arbeidskosten en vrachtkosten in verband met niet-garantiereparatie zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant, reseller of installateur. Voor elk product dat buiten de garantieperiode is gerepareerd, worden reparatiekosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor het product. Bij reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 90 dagen, van kracht op de dag dat u het artikel ontvangt na reparatie.